Szara pielgrzymuje już od 15 lat

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa „Daj świadków”, które stanowiły prośbę skierowaną przez pielgrzymów do Boga, by powoływał osoby całym życiem głoszące Dobrą Nowinę. Nawiązywało ono wprost do ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary, w którym cały Kościół będzie prosił Ducha Świętego o wiarygodnych świadków Bożej Miłości.


Szara to połączenie duchowości ignacjańskiej z formacją harcerską. Grupę Szarą prowadzą Jezuici, a współorganizatorami są harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Czerpiemy ze źródeł niemal pięćsetletniej ignacjańskiej duchowości, łącząc ją z harcerskim stylem, który charakteryzuje gotowość pełnienia służby, otwartość na drugiego, zdyscyplinowanie, a równocześnie naturalność, spontaniczność i pogoda ducha. Pielgrzymkowa grupa Szara jest czytelnym przykładem wychowania religijnego w skautingu. Łączy w sobie przygodę i wyzwania, a jednocześnie pozwala wcielać w życie wartości i ideały. Jest doświadczeniem spotkania Boga w braterskiej wspólnocie, w modlitwie i w służbie drugiemu człowiekowi. Tworzymy prawdziwą wspólnotę, co wyraża się także przez wspólne przygotowywanie śniadań i kolacji w trakcie pielgrzymki, czy cztery spotkania popielgrzymkowe w ciągu roku.


Tegoroczna pielgrzymka była pod wieloma względami wyjątkowa dla naszej grupy: liczniej zgłosili się na pielgrzymkę ludzie młodzi, ponad 40 procent pielgrzymów uczestniczyło w niej po raz pierwszy. Warto wspomnieć, że ekipa duchowa naszej grupy była najliczniejsza, zarówno w skali ostatnich lat, jak i całej WAPM – 13 jezuitów (wśród nich ks. Frederick Meela - Tanzańczyk studiujący w Paryżu), 2 pallotynów, kleryk Archidiecezji Warszawskiej i siostra Urszulanka Szara. Jednak przede wszystkim liczba pątników naszej grupy – dokładnie 200 osób uczyniła nasza grupę jedną z liczniejszych. Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku połowę grupy stanowili harcerze i harcerki z trzech ogólnopolskich organizacji: ZHR, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” i ZHP. Natomiast druga połowa, jak nie trudno się domyśleć, to przyjaciele harcerstwa, naszej grupy, którzy wybierają ją ze względu na ludzi i wyjątkowy klimat, które tworzą naszą grupę.


Wypada wspomnieć także o odwiedzinach Druha Naczelnika Sebastiana Grochali. Znam go już od kilku lat i wiem, że czytając teksty pochwalne na swoją cześć, zazwyczaj łapie się z zażenowaniem za głowę. Wiedząc o tym nie będę wypisywał jakichś specjalnych laudacji, ale napiszę najprostsze braterskie „Dzięki!”. Czasu masz niewiele, więc tym bardziej cieszy mnie fakt, że przez cały weekend czerpałeś z niepowtarzalnego klimatu jaki panuje w Szarej. W imieniu wszystkich Szaraków dziękuję za prostotę, otwartość i gotowość do rozmów. Druhu Naczelniku – oby tak dalej!


Mam okazję być przewodnikiem grupy Szarej od dwóch lat, ale także jako jej uczestnik mogę powiedzieć, że pielgrzymka, a szczególnie grupa Szara, to dla mnie konkretni ludzie, na których mogę liczyć. To również długie godziny rozmów na tematy ważne i nie tylko… Pielgrzymka to spotkanie - z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Spotkanie w prawdzie, bo na trzydziestym kilometrze kolejnego męczącego dnia nie ma miejsca na udawanie. Wtedy ma się okazję doświadczyć niezwykłej gościnności gospodarzy, którzy otwierają przed nami swoje gospodarstwa, ale przede wszystkim serca.


Każdemu kto zastanawia się nad pójściem w Szarej proponuję słowa naszego klasyka, czyli św. Ignacego Loyoli, założyciela Jezuitów: "...rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. (...) człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu". Celem naszej grupy jest chwalić Pana śpiewem, czcić Go naszą modlitwą i służyć Mu każdego dnia, aby przez to osiągnąć zbawienie!


Wszystkich zainteresowanych naszą grupą zapraszamy na nasz profil na facebooku www.facebook.com/grupaszara oraz stronę internetową: www.szara.jezuici.pl. Na niej znajdziecie więcej informacji o pielgrzymowaniu w naszej grupie. Tym, którzy nie mogli z różnych przyczyn uczestniczyć w pielgrzymce, szczególnie polecam cykl konferencji w formie mp-trójek, który został wygłoszony na Szarej, zdjęcia i filmy z tegorocznej pielgrzymki. Jednocześnie zapraszamy już teraz do pielgrzymowania z nami za rok!

 

HR Paweł Witkowski SJ,
przewodnik grupy Szarej