Kurs przewodnikowski Twierdza 2012

Od apelu i pierwszych zadań rozpoczęła się przygoda, która potrwała kolejnych 10 dni a zapadła w sercach i pamięciach uczestników kursu jak i komendy.

 

O tegorocznej „Twierdzy”


Kurs rozpoczął się od gry miejskiej, następnie docieramy do ośrodka akademickiego przy ul. Filtrowej gdzie odbywa się Msza Święta. Po Mszy odbywa się pierwsze śniadanie kursowe. Podczas pierwszego weekendu (3-5.08) bazą kursu zostaje siedziba Fundacji dla Somali, zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Chmielnej. Dzięki temu w przerwach między blokami zajęć można było wyskoczyć na kawkę czy pograć na gitarze na jednym z głównych deptaków stolicy.


W nocy z 5 na 6 sierpnia udaliśmy się do duchowej stolicy Polski, dzięki uprzejmości ojców Paulinów mogliśmy zanocować na terenie klasztoru. Po modlitwie na Jasnej Górze udajemy się na pieszą wędrówkę szlakiem Orlich Gniazd. Przez kolejnych 5. dni wędrowaliśmy pieszo po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej odwiedzając kolejno ruiny oraz odbudowane zamki  i warownie, łącznie pokonaliśmy ok. 160 km. Noclegami nam były jaskinie czy ruiny zamków, porankami odbywały się Mszę Święte, wieczory zaś zarezerwowane były na ogniska i pogawędki. Na twarzach naszych zawsze był uśmiech, w sercu braterstwo oraz wzajemny szacunek do siebie.


Podczas wędrówek prowadzone były zajęcia przez komendę kursu, a także wspólnie śpiewaliśmy i toczyliśmy rozmowy o harcerstwie, metodyce harcerskiej, patriotyzmie, gospodarce, piłce nożnej oraz sprawach bieżących. Dodatkowo każdego dnia uczestnikom kursu były rozdawane rozważania dot. jednej z cnót kardynalnych. Zadaniem uczestników było dobrać się w marszu w zespoły (każde rozważenie przypadało na 2-3 osoby)  a następnie na wieczornym ognisku przedstawić swoją refleksję dot. rozważania.


W piątek 9 sierpnia docieramy do dawnej stolicy Polski, gdzie w siedzibie Kurii Krakowskiej odbyły się zajęcia hm. Kazimierza Wiatra oraz Msza Święta w kaplicy w, której swą Mszę prymicyjną miał Karol Wojtyła. W Krakowie mieliśmy także zajęcia na temat historii harcerstwa z byłym naczelnikiem harcerzy hm. Michałem Sternickim. Po tych zajęciach wracamy pociągiem do Warszawy. W dniach 11 – 12 sierpnia przebywamy w pałacyku w Zaborówku, gdzie prowadzone są ostatnie zajęcia. Każdy uczestnik kursu na zakończenie przygotowuje plan pracy drużyny, który będzie mógł wcielić w życie. Apelem i rozdaniem patentów kończymy kurs.


Komenda kursu przewonikowskiego „Twierdza” 2012

Dowodzili: hm. Mariusz Chłopik (komendant), ks. pwd. Mariusz Majczak (kapelan), pwd. Karol Płocha (oboźny), pwd. Michał Radziwiłł (oboźny) oraz phm. Tomasz Skorupski (kwatermistrz).


Prelegenci kursowych zajęć

Nasze wykłady prowadzili: hm. Sebastian Grochala, hm. Kazimierz Wiatr, hm. Michał Sternicki, hm. Michał Kuczmierowski, hm. Jakub Greloff, hm. Robert Kowalski, hm. Zbigniew Ciosek, phm. Jan Badowski, hm. Mariusz Chłopik, phm. Piotr Wiśnioch, phm. Piotr Trąniński, phm. Albert Dyna, phm. Maciej Górski, phm. Karol Płocha, pwd. Michał Radziwiłł, ks. pwd. Mariusz Majczak, Tomasz Snażyk oraz ks. bp. Marek Solarczyk.


Już za rok rusza kolejna „Twierdza” -  nowi ludzie, nowa przygoda, te same wartości.


Czym jest kurs przewodnikowski „Twierdza”?


Celem kursu przewonikowskiego „Twierdza” jest wychowanie harcerza – instruktora gotowego do prowadzenia drużyny oraz gotowego do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego człowieka.


Harcerz, który jest przygotowany do pełnienia funkcji drużynowego, prezentuje wysoki poziom wychowania i mając świadomość swoich wad i ograniczeń podejmuje śmiałą walkę charakteru. Bliskie mu jest nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego, jako uniwersalnego zbioru zasad, podstawy kontaktu z Bogiem.


W życiu prywatnym nie jest inny niż w harcerskim. Sumiennie spełnia swoje obowiązki naukowe, wiedząc, że nauka jest obecnie Jego pierwszym obowiązkiem. Dba o relacje poza harcerskie i swoim życiem daje świadectwo godne naśladowania przez rówieśników i przyjaciół spoza harcerstwa. Jest świadomy znaczenia służby nie tylko w życiu harcerza, ale także człowieka.


Komendantami kursu do tej pory byli (chronologicznie): phm. Piotr Trąbiński, hm. Jakub Greloff oraz phm. Przemysław Zyra.


hm. Mariusz Chłopik HR
Komendant kursu „Twierdza” 2012

Autor: hm. Mariusz Chłopik HR

Dodano: 2012-09-16