Spotkanie z Prezydentem RP oczami uczestnika

ZHR stawił się bardzo liczną reprezentacją stanowiąc przy tym perspektywiczną większość zgromadzonych. Na miejsce przybyli również uczestnicy kursów metodycznych Okręgu Łódzkiego ZHR, dla których spotkanie z prezydentem było ostatnim punktem 2-dniowej wędrówki z Rybna do Gdańska.


Nadeszła wiekopomna chwila rozpalenia ogniska przez prezydencką parę wraz z wyznaczonymi osobami z ZHRu, ZHPu oraz Leśnej Szkółki. Pani Anna Komorowska sprawnym odpaleniem zapałki rozpaliła wzorowo ułożony stos. Po wszystkim rozpoczęło się obrzędowe ognisko. Goście, mimo oficjalnego charakteru spotkania, dołączyli się do wspólnego śpiewu. To tylko utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że harcerzem jest się przez całe życie.

 

Następnie każda z obecnych delegacji pokrótce o sobie opowiedziała. Łódzkie kursy metodyczne zaprezentował phm. Paweł Joachimiak HR, który był komendantem owego zgrupowania. Zaprezentował Kurs Metodyczny Harcerzy „Skolem 2012”, Kurs Metodyczny Harcerek  „Kasztelania”, Kurs Metodyki Zuchowej Harcerek „Sadyba” oraz obóz 2 Piotrkowskiej Drużyny Harcerzy.

 

Prezydent swoje wystąpienie przedstawił w formie gawędy, w której powoływał się na 4 punkt Prawa Harcerskiego. Całość miała na celu zlikwidować bariery między organizacjami oraz ukazać, że mimo działania w różnych środowiskach, łączy nas ta sama „rzeka historii”, idea oraz cel zmieniania świata na lepszy. Przesłanie dało dużo wniosło do programu „Skolemu 2012” co zaowocowało bardzo długą kuźnicą na jednym z ognisk kursowych.

 

Podczas wystąpienia nie mogło również zabraknąć podziękowania za rozwiązanie ponad 10-letniego sporu prawnego między dwiema największymi organizacjami harcerskimi w kraju o prawa ochronne do krzyża harcerskiego.

 

Bronisław Komorowski bardzo zachęcał, a zarazem życzył harcerzom pomyślnego zorganizowania   międzynarodowego zjazdu skautów- Jamboree. Byłaby to możliwość pokazania prężnie działającego ruchu harcerskiego w Polsce od środka.

Prezydencka gawęda została nagrodzona głośnym harcerskim okrzykiem "bravo, bravissimo, ole"!


Następnie przyszła pora na pytania do prezydenta odnośnie niedawno objętego protektoratu nad harcerstwem w Polsce. Wiele zadanych pytań dotyczyła ułatwienia pracy harcerskiej od strony prawnej lecz w większości przypadków pomoc nie jest zależna od Głowy Państwa.

 

Na sam koniec Bronisław Komorowski odniósł się do czasów, w których razem z małżonką działał w ruchu harcerskim. Z miłym sentymentem pogratulował wszystkim zgromadzonym, że dalej mogą jeździć na obozy do wspaniałych puszczańskich lasów gdzie od lat wychowywane są pokolenia.

 

pwd. Jakub Tomczyk HO
oboźny kursu metodycznego "Skolem"

 

Autor: pwd. Jakub Tomczyk HO

Dodano: 2012-09-16